Protokoll

Page content

Här hittar du protokoll från årsmöten och studierådsmöten. Är du intresserad av protokoll från styrelsemöten kan du antingen kontaka ordförande, nvm-sr@utn.se, eller hitta dem i Studierådets pärm i Möbius där du även hittar äldre protokoll.

Protokoll från årsmöten

Årsmöte 2017-05-23

Årsmöte 2016-09-29

Årsmöte 2016-05-12

Årsmöte 2015-05-07

Årsmöte 2014-05-15

Årsmöte 2013-05-07

Årsmöte 2012-05-22

Årsmöte 2011-05-19

Protokoll från studierådsmöten

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017

Studierådsmöte 2017-04-06

Studierådsmöte 2016-11-17

2015 / 2016

Studierådsmöte 2016-04-21

Studierådsmöte 2016-02-25

Studierådsmöte 2015-12-01

Studierådsmöte 2015-09-29

2014 / 2015

Studierådsmöte 2014-11-20

Studierådsmöte 2014-10-15