Kontakt

Om du vill kontakta Studierådet är det oftast bäst att mejla ordförande, se nedan, men du kan även nå hela styrelsen via [email protected].

Har du kommentarer om hemsidan är du välkommen att kontakta webmastern, se nedan.

Styrelsen

Ordförande: Martin Bäcke - [email protected]

Vice ordförande: Christoffer Hindlycke

Kassör: Jonathan Lindell

Sekreterare: Emil Ledberg

Ledamot: Josefin Wahlström

Andra poster

Matematiska institutionen

Kandidatprogramrådet

Ordinarie: Martin Bäcke, Jonathan Lindell

Suppleant: Josefin Wahlström

Masterprogramrådet

Ordinarie: Emil Ledberg, Christoffer Hindlycke

Suppleant: Georgia Valachi

Gruppen för lika villkor

Bim Gustavsson

Institutionsstyrelsen

Ordinarie: Emil Ledberg

Suppleant: Kasper Fredriksson de Rond

Anställningsberedningen

Emil Ledberg

UTN

Fullmäktige

Ordinarie: Kasper Fredriksson de Rond

Suppleant: Jacob Lundblad

Utbildningsutkottet

Martin Bäcke

Studiesociala utskottet

Josefin Wahlström

Arbetslivsutskottet

Kasper Fredriksson de Rond

Internationella utskottet

Joel Dahne

Revisor

Ordinarie: Adrian Wennström

Suppleant: Joel Dahne

Valberedning

Vakant

Webmaster

Emil Ledberg - [email protected]