Kontakt

Page content

Om du vill kontakta Studierådet är det oftast bäst att mejla ordförande, se nedan, men du kan även nå hela styrelsen via nvm-sr-styrelse@lists.uu.se.

Har du kommentarer om hemsidan är du välkommen att kontakta webmastern, se nedan.

Styrelsen

Ordförande: Martin Bäcke - nvm-sr@utn.se

Vice ordförande: Jonathan Lindell

Kassör: Niclas Bengtsson

Sekreterare: Emil Ledberg

Ledamot: Jacob Lundblad

Matematiska institutionen

Kandidatprogramrådet

Ordinarie: Jacob Lundblad, Niclas Bengtsson

Suppleant: Martin Bäcke

Masterprogramrådet

Ordinarie: Emil Ledberg, Aaron Persson

Suppleant: Jonathan Lindell

Gruppen för lika villkor

Bim Gustavsson

Institutionsstyrelsen

Ordinarie: Emil Ledberg

Suppleant: Casper Fredriksson de Rond

Anställningsberedningen

Emil Ledberg

UTN

Fullmäktige

Ordinarie: Casper Fredriksson de Rond

Suppleant: Jacob Lundblad

Utbildningsutkottet

Martin Bäcke

Studiesociala utskottet

Lovisa Eriksson

Arbetslivsutskottet

Emil Ledberg

Internationella utskottet

Joel Dahne

Valberedningen

Casper Fredriksson de Rond

Revisor

Ordinarie: Joel Dahne

Suppleant: Vakant

Valberedning

Vakant

Webmaster

Joel Dahne - joel@dahne.eu