Kontakt

Om du vill kontakta Studierådet är det oftast bäst att mejla ordförande, se nedan, men du kan även nå hela styrelsen via [email protected].

Har du kommentarer om hemsidan är du välkommen att kontakta webmastern, se nedan.

Styrelsen

Ordförande: Martin Bäcke - [email protected]

Vice ordförande: Christoffer Hindlycke

Kassör: Jonathan Lindell

Sekreterare: Emil Ledberg

Ledamot: Josefin Wahlström

Andra poster

Matematiska institutionen

Kandidatprogramrådet

Ordinarie: Martin Bäcke, Jonathan Lindell

Suppleant: Josefin Wahlström

Masterprogramrådet

Ordinarie: Emil Ledberg, Christoffer Hindlycke

Suppleant: Vakant

Gruppen för lika villkor

Vakant

Institutionsstyrelsen

Ordinarie: Johanna Gustavsson

Suppleant: Josefin Wahlström

Anställningsberedningen

Emil Ledberg

Arbetsgrupp för utbildning inom Data Science

Vakant

Arbetsgrupp för rekrytering av betalstudenter

Vakant

UTNs utskott

Utbildningsutkottet

Martin Bäcke

Studiesociala utskottet

Josefin Wahlström

Arbetslivsutskottet

Vakant

Internationella utskottet

Ellen Jacobsson

Revisor

Ordinarie: Adrian Wennström

Suppleant: Vakant

Valberedning

Vakant

Webmaster

Emil Ledberg - [email protected]