NVM

NVM-sektionen i UTN består av två tentakler

NVM-SR

Studiebevakande tentakel

  • Sköter kontakt mellan universitet och studenter
  • Behandlar studiesociala frågor
  • Representerar matematikstudenterna i olika utskott