Om Studierådet NVM och vad vi gör

Page content

Studierådet NVM sköter studiebevakningen vid NVM sektionen

Vad är en sektion och en sektionsförening?

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) delar upp alla studenter i en av 18 olika lådor, så kallade sektioner. Det finns sektioner för ämneslärare, teknisk fysik och matematik bland flera andra. Matematikernas sektion heter NVM. Alla sektioner har en tillhörande sektionsförening som representerar studenterna i sektionen. Möbius är matematikernas sektionsförening.

Var kommer Studierådet NVM in i bilden?

Möbius har överlåtit åt Studierådet NVM att representera sektionen hos UTN. Det innebär i praktiken att Studierådet NVM sköter all studiebevakning som rör matematiker.

Vad är studiebevakning?

Studiebevakning handlar om att utöva inflytande för att förbättra studenternas arbetsvillkor. Vi har enligt högskolelagen rätt att vara representerade när beslut fattas. För Studierådet NVM innebär det att vi väljer representanter till bland annat kandidatprogramrådet, masterprogramrådet och institutionsstyrelsen.

Hur ser Studierådet NVM:s verksamhet ut?

Studierådet anordnar två gånger per termin medlemsmöten/studierådsmöten. Där får man möjlighet att kursutvärdera och välja vilka frågor vi ska driva. Tycker man att en kurs saknas eller att en viss typ av examination borde användas oftare är det på våra medlemsmöten man kan ta upp det så driver vi frågan vidare.

På dessa möten får man även information om vad som händer på universitetet och kåren. För att vi ska kunna studiebevaka är det viktigt att vi får frågor att driva. Om vi inte säger till om vad som kan förbättras är det svårt för universitetet att göra något åt det. Utöver våra möten som är grundverksamheten anordnar vi också pluggfika och kursvalsinfomöten.