Mejllista

Vill man ha information om vad det är som sker i och kring Moebius är det bästa sättet att skriva upp sig på Möbius mejllista!

På listan går det bland annat ut information om relevanta och aktuella saker som händer.

Man går med på listan genom att gå in på https://lists.uu.se/sympa/subscribe/moebius och skriver in sina uppgifter.

Om du inte längre vill vara med på listan kan du gå bort från listan genom att göra att skapa ett konto på lists.uu.se med adressen som står på listan. Sedan går man in på “My lists”, här kan man se alla listor som den aktuella adressen är uppskriven på. För att gå ur klickar man på listan och sedan finns en meny till vänster där man kan klicka på “Unsubscribe”.

Om det uppstår problem eller något krånglar så hör av er till [email protected].