NVM

NVM-sektionen är sektionen inom UTN för studenter som läser kandidat- och masterprogrammen i matematik vid Uppsala universitet. Sektionen består av två föreningar:

Studierådet NVM

Den Studiebevakande föreningen

  • Ansvarar för frågor rörande själva utbildningen
  • Behandlar studiesociala frågor
  • Representerar matematikstudenterna i olika utskott inom UTN